informacje ogólne o projekcie

rekrutacja_ogloszenie_1.pdf 

regulamin_rekrutacji_nauka_z_przyjemnoscia_nwl.pdf

formularz_zgloszeniowy_nauka.pdf

zalacznik_nr_2_zgoda_rodzica_nauka_z_przyjemnoscia.pdfREKRUTACJA

 

Szanowni Państwo! Informujemy o rekrutacji do projektu „Nauka z przyjemnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Termin rekrutacji: 08.10.2014 - 15.10.2014 r.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 14.10.2014 r.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Łebieniu – Łebień 93a,
84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą. O złożeniu dokumentów
w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Łebieniu
oraz uczniowie klas I-III Gimnazjum w Łebieniu.

W ramach projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne:                 

  • „Mądre Dziecko” - dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
  • „Uczeń z Charakterem” - dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej
  • „Gimnazjalista z Klasą” - dla uczniów klas I-III gimnazjum
  • warsztaty „Fizyka dla Smyka”  - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • Język angielski - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum
  • warsztaty „Pasja życiowa a wybór zawodu - świadome planowanie ścieżki kariery” - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum.

Uczniowie mogą brać udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska www.nwl.pl, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Łebieniu www.zslebien.superszkolna.pl,
w Biurze Projektu oraz sekretariacie Zespołu Szkół w Łebieniu

Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać w Biurze projektu:

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - pokój Nr 5

ul. Grunwaldzka 24

84-351 Nowa Wieś Lęborska

                                                        tel. 059 8612-428 wew. 33

promocjanwl@nwl.pl