rekrutacja do projektu zakończona

rekrutacja do projektu „Nauka z przyjemnością” - zakończona

 

 

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Nauka z przyjemnością”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe.

informacja_o_zakonczeniu_rekrutacji_1.docx 

lista_zakwalifikowanych_sp_w_lebieniu_pdf.pdf

lista_zakwalifikowanych_gimnazjum_w_lebieniu_pdf.pdf

lista_rezerwowa_sp_w_lebieniu_.pdf

lista_rezerwowa_gimnazjum_w_lebieniu.pdf