AAA
Zespół Szkół
im. Jana Pawła II
w Łebieniu

Nauczyciele

 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2019/2020

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

 Wicedyrektor:
 Marzena Łapa

Lp.

 


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

 

Status nauczyciela

1.

Babul Mirosława

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, oligofrenopedagog

dyplomowany

2.

Klasa Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

stażysta

3.

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

4.

Chaciej Ewa

nauczyciel wspomagający

dyplomowany

5.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne

dyplomowany

6.

Frankowska-Kręcisz Katarzyna

muzyka

dyplomowany

7.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel wspomagający

dyplomowany

8.

Górski Michał

wychowanie fizyczne

dyplomowany

9.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

10.

Heland Maria

nauczyciel wspomagający

stażysta

11.

Jacyniak – Stojek Joanna

język polski, biblioteka

dyplomowany

12

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia rewalidacyjne SI

dyplomowany

13.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

14.

Klich Marek

informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka

dyplomowany

15.

Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

16.

Kwidzyńska Wanda

wychowanie przedszkolne

dyplomowany

17.

Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

18.

Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

dyplomowany

19.

Lica Anna

język polski, pedagog

mianowany

20.

Lis - Dziembowska Ewelina

psycholog

stażysta

21.

Mrozowska Karolina

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

22.

Palczewska Barbara

matematyka

dyplomowany

23.

Pałubicka Magdalena

nauczyciel wspomagający w przedszkolu

stażysta

24.

Polaszek Brygida

zajęcia socjoterapeutyczne, nauczyciel wspomagający

dyplomowany

25.

Stanicka Kamilla

wychowanie przedszkolne, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

26.

Stolicka Renata

biblioteka

dyplomowany

27.

Studzińska Dorota

zajęcia techniczne, plastyka, informatyka, doradztwo zawodowe

dyplomowany

28.

Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

29.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

dyplomowany

30.

Szlaska Danuta

matematyka

dyplomowany

31.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

32.

Walczak Małgorzata

biologia, chemia

dyplomowany

33.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel wspomagający

dyplomowany

34.

Zawierucha Ireneusz

świetlica

dyplomowany