Nauczyciele

 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2020/21

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

 Wicedyrektor:
 Marzena Łapa

 

 

 

 

 

 Lp.


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

 

Status nauczyciela

1.

Babul Mirosława

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, nauczyciel wspomagający

dyplomowany

2.

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

3.

Chaciej Ewa

nauczyciel wspomagający

dyplomowany

4.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne

dyplomowany

5.

Frankowska-Kręcisz Katarzyna

muzyka

dyplomowany

6.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel wspomagający

dyplomowany

7.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

8.

Jacyniak – Stojek Joanna

język polski, biblioteka

dyplomowany

9.

Jaskulska Ewelina

nauczyciel wspomagający

stażysta

10.

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia rewalidacyjne SI

dyplomowany

11.

Klasa Elżbieta

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

12.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

13.

Klich Marek

informatyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

14.

Kłos-Tuchalska Katarzyna

logopeda, nauczyciel wspomagający

mianowany

15.

Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

16.

Kobiela -  Orlińska Patrycja

wychowanie przedszkolne

stażysta

17.

Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

18.

Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, historia własna i kultura Kaszub

dyplomowany

19.

Lica Anna

język polski, pedagog

dyplomowany

20.

Lis-Dziembowska Ewelina

psycholog

kontraktowy

21.

Mrozowska Karolina

wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający

mianowany

22.

Palczewska Barbara

matematyka

dyplomowany

23.

Pałubicka Magdalena

nauczyciel wspomagający w przedszkolu

kontraktowy

24.

Polaszek Brygida

zajęcia socjoterapeutyczne

dyplomowany

25.

Ramczykowska Ewelina

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

26.

Stanicka Kamilla

edukacja wczesnoszkolna, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

27.

Stolicka Renata

biblioteka

dyplomowany

28.

Studzińska Dorota

zajęcia techniczne, plastyka, doradztwo zawodowe, świetlica

dyplomowany

29.

Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

30.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

31.

Walczak Małgorzata

biologia, chemia

dyplomowany

32.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel wspomagający

dyplomowany

33.

Zawierucha Ireneusz

świetlica

dyplomowany