Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2018/2019

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

 Wicedyrektor:
 Beata Suchta

Lp.

 


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

1.

Babul Mirosława

nauczanie indywidualne-oligofrenopedagogika

2.

Białoskórska-Ławniczak Izabela

język angielski

3.

Klasa Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

4.

Cieszkowska Maria

religia

5.

Chaciej Ewa

język niemiecki, świetlica

6.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne

7.

Domecka – Kulasiewicz Joanna

zajęcia rewalidacyjne surdotyflopedagog

8.

Frankowska-Kręcisz Katarzyna

muzyka

9.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, świetlica

10.

Górski Michał

wychowanie fizyczne

11.

Gruszfeld Bogumiła

religia

12.

Jacyniak – Stojek Joanna

język polski, biblioteka

13

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia rewalidacyjne SI

14.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  edukacja wczesnoszkolna

15.

Klich Marek

informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka

16.

Kotłowski Zdzisław

wychowanie fizyczne

17.

Kwidzyńska Wanda

edukacja przedszkolna

18.

Labudda Amelia

edukacja przedszkolna

19.

Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie

20.

Lica Anna

język polski

21.

Lis - Dziembowska Ewelina

psycholog

22.

Łapa Marzena

pedagog, terapia pedagogiczna

23.

Mateńka Beata

wychowanie do życia w rodzinie

24.

Palczewska Barbara

nauczyciel wspomagający 

25.

Pałubicka Magdalena

nauczyciel wspomagający w przedszkolu

26.

Paprocka Karolina

edukacja przedszkolna

27.

Polaszek Brygida

zajęcia socjoterapeutyczne, nauczyciel wspomagający

28.

Stolicka Renata

biblioteka

29.

Studzińska Dorota

zajęcia techniczne, plastyka, informatyka, doradztwo zawodowe

30.

Syldatk Justyna

język angielski

31

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

32.

Szweda Hanna

geografia, przyroda

33.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna

34.

Tuma Barbara

matematyka

35.

Tuma Krzysztof

matematyka

36.

Walczak Małgorzata

biologia, chemia

37.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel wspomagający

38.

Zawierucha Ireneusz

świetlica