Dokumenty

27 czerwca 2014 10:00 | Dokumenty

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Informacja w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum na zakup podręczników, książek pomocniczych 
i materiałów dydaktycznych

„WYPRAWKA SZKOLNA” na 2014 rok

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana:

  • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II – III  i klasie VI szkoły podstawowej, 
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słaboszyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Wartość pomocy wynosi:

  • dla uczniów szkoły podstawowej klas  II – III do kwoty 225 zł,
  • dla uczniów klas VI do kwoty 325 zł,
  • dla uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od kwoty 225 zł do 350 zł,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe :

a) 539 zł netto na osobę w rodzinie dla rodziców uczniów klas drugich, trzecich i szóstych szkół podstawowych, 

 c) poza kryterium dochodowym, a na podstawie orzeczenia - uczniowie słabowidzacy, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera , z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ TERMINY ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA” BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁEBIENIU 
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.


WNIOSEK DO POBRANIA

Przeczytano: 893 razy. Wydrukuj|Do góry